PL EN


2008 | nr 10 | 69-77
Article title

Wyrównywanie poziomu rozwoju między krajami Unii Europejskiej

Title variants
Equalization of development level between EU Member States
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest zbadanie postępującej między krajami Unii Europejskiej (UE) konwergencji mierzonej wartością PKB per capita, czy ewentualnie występującej w tej dziedzinie stagnacji lub dywergencji. Teoria ekonomii dostarcza argumentów na temat możliwości wyrównania poziomu rozwoju krajów bardziej i mniej rozwiniętych, szczególnie jeżeli te drugie przekroczyły pewien próg. Jest ona określana mianem teorii konwergencji i w niektórych przypadkach znajduje potwierdzenie empiryczne. Konwergencji prowadzącej do stopniowego zmniejszania różnić pomiędzy poszczególnymi regionami sprzyja integracja gospodarcza. Po 2004 r. dziesięć nowych krajów członkowskich UE otrzymało duże szanse przyśpieszenia rozwoju gospodarczego. Od momentu rozszerzenia UE (w tym Polska) stopniowo zmniejsza się dystans rozwojowy wspólnoty (różniący poszczególne kraje) mierzony wartością PKB per capita.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to study the progressing convergence between EU Member States, measured by the value of GNP per capita, or possibly by existing in this field stagnation or divergence. The economy theory provides with arguments on the possibility to equalize the level of development of countries more and less developed, especially when the second ones have exceed certain cut-off. This is named convergence theory and in some cases finds empirical confirmation. The economic integration fosters convergence leading to gradual reduction of differences between particular regions. After 2004 ten new EU Member States have received big chances to fasten their economy development. From the moment of EU enlargement (also Poland) the community development distance is becoming smaller (differing particular countries). It is measured by value of GDP per capita.(original abstract)
Year
Issue
Pages
69-77
Physical description
Contributors
References
  • Chałas M. (2005), Unia Europejska, Instytut Europejski, Łódź
  • Report on the European Economy (2004), CESIfo
  • Siwiński W. (2006), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, „Ekonomista", Warszawa
  • Woiszczak-Derlacz J. (2007), Wspólna Europa, różne ceny — analiza procesów konwergencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153510443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.