PL EN


2008 | nr 9 | 70-77
Article title

Metody analizy wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki ludności

Authors
Title variants
Analysis' methods of impact of propensity to consumption on populations' expenditures
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono definicję skłonności do konsumpcji różniącą się od tego co zazwyczaj rozumieją pod tym pojęciem ekonomiści. Od czasów opublikowania przez J. M. Keynesa Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza (przeciętną) skłonność do konsumpcji utożsamiana jest z udziałem wydatków konsumpcyjnych w dochodach. Udział ten może zależeć od skłonności do konsumpcji, lecz nie musi być z nią tożsamy, bowiem mają na niego wpływ różne czynniki obiektywne, takie jak dochód, stopa procentowa itp. Do analizowania wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki ludności w województwach w latach 2005 i 2006 zastosowano reszty predyktywne oraz studentyzowane otrzymane na podstawie odpowiednio wyspecyfikowanego modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the definition of propensity to consumption, different from commonly used by economist, was proposed. Since J.M. Keynes has published "General theory of employment, interest and money" average propensity to consumption is treated as a share of consumption expenditures in incomes. This share could depend on propensity to consumption but is not necessarily identical with it. This fraction depends also on different objective factors such as income, interest rate, etc.To analyzing the impact of propensity to consumption on population expenditures in voivodships in Poland in years 2005 and 2006 predictive and studentized residuals obtained from properly specified econometric model were used. (original abstract)
Year
Issue
Pages
70-77
Physical description
Contributors
References
  • Fromm E. (2005), Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa
  • Hozer J., Doszyń M. (2004), Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa
  • Keynes J. M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa
  • Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153731523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.