PL EN


2008 | nr 9 | 77-87
Article title

Handel usługami Polski z Unią Europejską w okresie poakcesyjnym

Title variants
Poland's services trade with the European Union during the post-accession period
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie polskiego handlu usługami z krajami Unii Europejskiej w okresie dwóch pierwszych lat po akcesji Polski do UE. Przytoczone w artykule informacje zostały opracowane na podstawie najnowszych danych uzyskanych z NBP ilustrujących bilans płatniczy Polski w handlu usługami z Unią. Pokazana wielkość przychodów i rozchodów Polski z tytułu wymiany usługowej z krajami unijnymi uwzględnia jedynie te transakcje usługowe, które mają miejsce między rezydentem danego kraju a jego nierezydentem i nie odzwierciedla prawdziwej wielkości wymiany usługowej, która występuje w czterech postaciach. Rynek unijny ogrywa najistotniejszą rolę w eksporcie z Polski usług budowlanych i w imporcie do Polski usług ubezpieczeniowych, podczas, gdy najmniejszy udział Unia ma w polskim obrocie patentami i opłatami licencyjnymi. Struktura polskiego importu, jak i eksportu usług do krajów unijnych jest podobna, zdominowana przez podróże, usługi transportowe i pozostałe usługi biznesowe. W badanym okresie 2004-2005 Polska osiągnęła całkowite dodatnie saldo obrotu usługowego z Unią, ale była importerem netto w większości pozycji usługowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present Poland's trade in services with the European Union during the first two years after Poland accession to EU. Information presented in the article were elaborated on the base of the newest data obtained from the National Bank of Poland showing Poland's balance of payments trade in services with EU. The presented size of Poland's revenues and expenses in virtue of services exchange with European Union Member States takes into consideration only those services' transactions that occur between resident and non-resident and do not reflects the real size of services exchange, which occurs in four forms. EU market plays the most important role in the export of building services from Poland and in import of insurance services to Poland. But EU has the smallest share in polish turnover as far as patents and license fees turnover are concerned. The structure of Polish services' import and export to EU Member States is similar, and is dominated by travels, travel services and other business services. In the examined period 2004-2005 Poland has achieved positive balance of services turnover with EU in total. But Poland was the net importer in the most of services positions. (original abstract)
Year
Issue
Pages
77-87
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153776197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.