PL EN


2008 | nr 11 | 59-66
Article title

Delimitacja obszarów wiejskich w Polsce pod względem dostępności infrastruktury gospodarczej

Title variants
Delimitation of rural areas in Poland with regard to economic infrastructure accessibility
Languages of publication
PL
Abstracts
Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na duże przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju wyposażenia infrastrukturalnego oraz dostępności do jej usług ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich Polski. Najwyższym poziomem rozwoju infrastruktury gospodarczej w 2006 r. charakteryzowały się obszary wiejskie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz podkarpackiego. Z kolei najuboższe zasoby infrastruktury gospodarczej charakteryzowały obszary niezurbanizowane województw Polski wschodniej i centralnej. Największe dysproporcje w rozwoju infrastruktury gospodarczej pomiędzy obszarami wiejskimi województw wynikały głównie z dostępności ludności wiejskiej do sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków. (abstrakt oryginalny)
EN
The surveys' results presented in the article pointed at the big spatial diversification of development level of infrastructure equipment and accessibility to its services by the population living in the rural areas of Poland. The highest level of the economy infrastructure development in 2006 was characteristic for the rural areas of following voivodships: Pomorskie, Zachodniopomorskie and Podkarpackie. Whereas, the most unsuficient resources of economic infrastructure were characteristic for non-urbanized areas of voivodships of East and Central Poland. The biggest disproportions between the voivodships' rural areas with high while very low level of economy infrastructure development were mainly resulted by accessibility of rural population to sewage system, gas grid and sewage-treatment plant. (original abstract)
Year
Issue
Pages
59-66
Physical description
Contributors
References
  • Bank Danych Regionalnych (2008), GUS, Warszawa
  • Dolata M. (2003), Infrastruktura ekologiczna na obszarach wiejskich, WSHiU, Zeszyty Naukowe, nr 6, Poznań
  • Dolata M., Lira J. (2007), Grupowanie gmin woj. wielkopolskiego według poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej, ,,Wiadomości Statystyczne", nr 4, Warszawa
  • Infrastruktura komunalna w 2006 r. (2007), GUS, Warszawa
  • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Lira J., Wysocki F. (2004), Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów, ,,Wiadomości Statystyczne", nr 9
  • Pięcek B. (2001), Infrastruktura telekomunikacyjna a rozwój obszarów wiejskich, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000153941574
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.