PL EN


2008 | nr 12 | 27-41
Article title

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Title variants
Statistical survey program of official statistics for 2009
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu przedstawiono propozycje zamierzeń badawczych statystyki publicznej przygotowane w ścisłej współpracy z organami administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacjami gospodarczymi, społecznymi i związkowymi. Podstawowym kryterium projektowania programu było zapewnienie możliwości stałej obserwacji sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Chodzi o uzyskiwanie informacji pozwalających na prowadzenie analiz i bieżących ocen, służących do prognozowania tendencji rozwojowych oraz porównań historycznych i międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
n the elaboration the proposals of research projects of official statistics prepared in close cooperation with government administration authorities, self-government units, and with economic, social and trade union organizations were presented. The basic criterion of program planning was ensuring constant observation of socio-economic country situation. The point is to obtain information allowing for analysis and current evaluations, of the development tendencies and historical and international comparisons.(original abstract)
Year
Issue
Pages
27-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000156524440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.