PL EN


2008 | nr 12 | 74-88
Article title

Ocena interakcji regionalnych w kształtowaniu poziomu rozwoju zrównoważonego

Authors
Title variants
Regional interaction estimation in shaping of a sustainable development level
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ocena znaczenia przestrzennych związków pomiędzy regionami (województwami) Polski w kształtowaniu poziomu ładu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego oraz zintegrowanego decydujących o rozwoju zrównoważonym. Jako miarę oceny stanu wykorzystano uogólnioną miarę odległości GDM, zaś charakter i siłę przestrzennych oddziaływań zidentyfikowano wykorzystując procedury statystyki przestrzennej, oprogramowanej w pakiecie R Cran. Uwidaczniające się w badaniu prawidłowości w uwarunkowaniach przestrzennych mogą stanowić użyteczną informację w programowaniu przekształceń gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the estimation of a spatial connections' meaning between Poland's regions (voivodships) in shaping of social and economic and integrated environmental order level deciding about sustainable development. As a measure of the state estimation the generalized distance measure (GDM) was used. Whereas the character and power of spatial interaction was identified by spatial statistics procedure 's use, programmed in R Cran package. Closeness showing in survey in the spatial conditionings can be part of useful information in economy transformation programming.(original abstract)
Year
Issue
Pages
74-88
Physical description
Contributors
author
References
  • Kopczewska K. (2007), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa
  • Korol J. (2007), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
  • Ochrona środowiska 1999-2006 (2006), GUS
  • Roczniki statystyczne województw z lat 1999-2007, GUS
  • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  • Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000156646270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.