PL EN


2009 | nr 3 | 14-32
Article title

Sytuacja w ochronie środowiska w 2007 r.

Title variants
Environmental protection in 2007
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zawiera statystyczny opis zasobów naturalnych, problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, a także ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Przedstawiono ocenę stanu środowiska w Polsce w 2007 r. w odniesieniu do stanu w 2000 r. Podstawowym źródłem danych były materiały z badań i sprawozdawczości GUS. Ponadto, wykorzystano dane ze sprawozdawczości ministerstw, monitoringu oraz innych źródeł danych takich jak: ekspertyzy, inwentaryzacje, raporty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a statistical description of quantitative and qualitative natural resources, problems related to threat and protection of the environment and water management as well as economic aspects of environmental protection. The assessment of the condition of the environment in Poland in 2007 comparing with 2000 is presented. The main source of the data were CSO surveys and reports. Moreover administrative data from ministries, monitoring as well as expert opinions, inventories and reports have been used.(original abstract)
Year
Issue
Pages
14-32
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158421871
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.