PL EN


2009 | nr 3 | 33-42
Article title

Badanie efektywności ochrony zdrowia

Title variants
The research on health protection effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zawiera analizę efektywności służby zdrowia według województw w 2005 r. Wskaźnik ten został zdefiniowany jako stosunek nakładów na służbę zdrowia (np. finansowanie, personel medyczny, infrastruktura medyczna) do efektów (np. wskaźniki epidemiologiczne, umieralność niemowląt). W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metodę DEA (Data Envelopment Analysis) do klasyfikacji województw pod względem efektywności opieki zdrowotnej. Metody te umożliwiły przedstawienie przestrzennego zróżnicowania badanego zjawiska w kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of the health service effectiveness by voivod-ships in 2005. The index has been defined as the ratio of outlays for health service, e.g. financing, medical personel and infrastructure, to results, e.g. epide-miological indices, infant mortality. During research the multidimensional comparison analysis and the DEA (Data Envelopment Analysis) methods were used to classify voivodships by health service effectiveness. The methods made possible to present this very spatial differentiated phenomenon in Poland.(original abstract)
Year
Issue
Pages
33-42
Physical description
Contributors
References
  • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2006), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
  • Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E, (1978), Measuring the efficiency of decision making unit, "European Journal of Operations Research", No. 2, North-Holland Publishing Company
  • Jajuga K. (red.) (1999), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  • Leowski J. (2004), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa
  • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 r.
  • Peacock S., Chan C., Mangolini M., Johansen D. (2001), Techniques for Measuring Efficiency in Health Services, "Productivity Commission Staff Working Paper"
  • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 r. (2006), GUS Rocznik Statystyczny Województw 2006 (2006), GUS
  • Zamojska-Adamczak A. (2006), Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu, [w]: "Taksonomia", nr 13, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158422126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.