PL EN


2009 | nr 4 | 26-41
Article title

Analiza porównawcza metod klasyfikacji województw

Title variants
Comparison analysis of voivodship classification methods
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule omówiono założenia oraz zastosowano w klasyfikacji województw trzy metody grupowania: Warda, k-średnich i jedną z najbardziej zaawansowanych sieci neuronowych — sieć Kohonena. Podstawę klasyfikacji województw stanowił zestaw wskaźników statystycznych liczący 41 cech, które podzielono na cztery segmenty. Zgodność otrzymanego grupowania województw za pomocą zaproponowanych metod oceniono obliczając miarę zgodności klasyfikacji Srs. Na podstawie przeprowadzonych badań pokazano, że wyniki klasyfikacji województw zależą nie tylko od zastosowanej metody badawczej, czy liczby utworzonych grup ale także przyjętego do badań zestawu cech diagnostycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains assumptions and voivodship classification by three clustering methods: Ward, k-means algorithm and Kohonen Neural Network as one of the best developed neural networks. The voivodship classification was based on the statistical coefficient set of 41 features, which were divided into four segments. The conformity of the voivodship clustering, resulting of proposed methods, was estimated by conformity measure calculation ofSrs classification. The research showed, that results of the voivodship classification depend not only on the used method and on a quantity of created clusters. They depend on the diagnostic feature set, taken to the research, too. (original abstract)
Year
Issue
Pages
26-41
Physical description
Contributors
References
  • Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
  • Grabiński T., Sokołowski A. (1984), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 181
  • Nowak E. (1980), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  • Kolonko J. (1980), Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa
  • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
  • Tadeusiewicz R., Lula P. (1993), Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa
  • Witkowska D. (2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
  • Żurada J., Barski M., Jędruch W. (1996), Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy teorii i zastosowania, PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158468688
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.