PL EN


2009 | nr 4 | 42-53
Article title

Rozwój infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich

Title variants
Economic infrastructure development in rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono zmiany, jakie miały miejsce w wyposażeniu infrastrukturalnym obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990—2006. Przedmiotem analizy jest pięć kluczowych elementów infrastruktury gospodarczej — sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i drogowa oraz oczyszczalnie ścieków. Znaczenie infrastruktury gospodarczej w rozwoju obszarów wiejskich wynika z postrzegania jej jako podstawowego warunku prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz elementu decydującego o standardzie życia. W opracowaniu pokazano, że w Polsce dokonał się znaczny postęp w rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, w szczególności w rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in infrastructure equipment of Polish rural areas in the years 1990—2006. There are five key networks of the economic infrastructure: water supply, sewerage, gas, road and sewage treatment. A high importance is attached to the economic infrastructure of rural areas as a basic condition of the economic activity and an element deciding on a life standard. The article presents infrastructural development of Polish rural areas especially in the sewage (treatment) system.(original abstract)
Year
Issue
Pages
42-53
Physical description
Contributors
References
  • Dolata M., Lira J. (2006), Rozwój infrastruktury gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004 i jego prognoza na lata 2005-2007, WSHiU, "Zeszyty Naukowe", nr 11
  • Infrastruktura komunalna (lata 1992-2006), GUS
  • Kupiec L., Gołębiowska A., Truskolaski T. (2005), Gospodarka przestrzenna, Tom VII, w: Infrastruktura ekonomiczna (2005), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
  • Stańko S. (1999), Prognozowanie w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
  • Wysocki F., Lira J. (2005), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
  • Zeliaś A. (1997), Teoria prognoz, PWE, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158484161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.