PL EN


2009 | nr 4 | 54-62
Article title

Rynek aukcyjny dzieł sztuki w latach 1989-2007

Authors
Title variants
Auction market of art works in 1989-2007
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zawiera analizę działalności rynku aukcyjnego. Dane, na których oparto analizę, zaczerpnięto z roczników aukcyjnych. Celem artykułu było pokazanie tej działalności w ujęciu statystycznym. Na podstawie wyliczeń w cenach porównywalnych z grudnia 2007 r. dokonano dynamicznych analiz porównawczych. Analiza rynku aukcyjnego wykazała, że osiągnął on najwyższe obroty w 2000 r. Można to powiązać z liberalnymi przepisami dotyczącymi obrotu (również z zagranicą) oraz ze stopniowym wyczerpywaniem się możliwości kolejnych dostaw na aukcje dzieł starych mistrzów, szczególnie malarstwa. Jednocześnie stwierdzono dynamiczny wzrost liczby dzieł twórców współczesnych. Na użytek artykułu sporządzono dwa rankingi dzieł o najwyższej wartości: dla 50 twórców dawnych i 20 twórców współczesnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains the analysis of auction market activity based on data of auction yearbooks. The aim of the article is to present the auction market activity in a statistical form. Dynamic comparative analyses were calculated in prices of December 2007. The analysis demonstrated the highest turnover of the market in the year 2000. It can be connected with liberal rules concerning turnover, including foreign trade, as well because of running low supplies of old art works (especially paintings). At the same time, the increased works quantity of contemporary authors was discovered. Two rankings of the highest value works were prepared for the purpose of the article: for 50 old and 20 contemporary authors.(original abstract)
Keywords
Year
Issue
Pages
54-62
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158484328
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.