PL EN


2009 | nr 4 | 75-90
Article title

Analiza skupień w badaniach spożycia żywności w krajach Unii Europejskiej

Authors
Title variants
Cluster analysis of food consumption in EU countries surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
Za pomocą hierarchicznej aglomeracyjnej metody Warda przeprowadzono grupowanie 26 krajów Unii Europejskiej (bez Luksemburga) ze względu na podobny profil konsumpcji żywności. Otrzymano sześć skupień. Każde ze skupień charakteryzuje odmienny wzorzec konsumpcji żywności, zaś kraje tworzące dane skupienie cechuje zbliżony profil konsumpcji żywności. Opis uzyskanych skupień został poprzedzony analizą średnich wartości badanych zmiennych diagnostycznych. W sześciu otrzymanych skupieniach wyróżniono dziesięć różnych wzorców konsumpcji żywności: włosko-grecki, hiszpańsko-cypryjski, maltańsko-portugalsko-litewski, brytyjsko-irlandzki, francusko-belgijski, szwedzko-fiński, niemiecko-austriacki, bałkański, węgiersko-słowacko-czeski oraz bałtycki. Spośród omawianych wzorców konsumpcji żywności nie istnieje taki, który spełniałby wszystkie zalecenia żywieniowe rekomendowane przez FAO i WHO. W każdym z nich występują zarówno niedobory pożądanych produktów żywnościowych, jak i nadmiar niepożądanych, które wpływają niekorzystnie na stan zdrowia człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
Using hierarchical agglomeration Ward method the author prepared a grouping of 26 EU countries (without Luxembourg) by similar food consumption profile. Six clusters were resulted. Each one characterizes a different food consumption pattern. The description of each cluster was preceded by analyses of surveyed diagnostic variables. Ten different food consumption patterns were separated inside the six clusters: Italian-Greek, Spanish-Cyprian, Maltese-Portuguese-Lithuanian, British--Irish, French-Belgian, Swedish-Finnish, German-Austrian, Balkan, Hungarian--Slovak-Czech and Baltic. No one fulfils all FAO and WHO recommendations. The desired food product deficiency as well as undesired food product in excess were stated in each, above mentioned, cluster. Both have an adverse effect upon human health.(original abstract)
Year
Issue
Pages
75-90
Physical description
Contributors
References
 • Dobosz M. (2001), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE, Kraków
 • Grabiński T., Sokołowski A. (1984), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 181, Kraków
 • Gronowska-Senger A. (1998), Ocena wyżywienia, [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu (red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki), PWN, Warszawa
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglądu na poziom ich rozwoju oraz zasady i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, tom 15, PWN, Warszawa
 • Kolonko J. (1980), Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa
 • Marek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa
 • Nowak E. (1984), Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
 • Sekuła W., Niedziałek Z., Figurska K., Morawska M., Bonie T. (1997), Wyżywienie w Polsce na tle innych krajów, IŻŻ, Warszawa
 • Ward J. H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", No. 58
 • World Health Statistics 2008 (2008), WHO, Genewa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158485009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.