PL EN


2003 | nr 7-8 | 25-35
Article title

Rozwój statystyki społecznej w Polsce - ważne wyzwanie

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Mijająca dekada przyniosła wiele zmian w wartościowaniu polityki gospodarczej i kryteriach oceny rozwoju społeczno-gospodarczego. Jedną z ważniejszych nowości jest nadanie zdecydowanie większej niż dotychczas roli rozwojowi społecznemu i promowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Diagnoza stanu społeczeństwa staje się zatem coraz ważniejszą przesłanką programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor przedstawia kierunki doskonalenia statystyki społecznej, umożliwiające wypełnienie tego zadania.
Year
Issue
Pages
25-35
Physical description
Contributors
References
  • [1] Witkowski J., W nowy wiek z nową statystyką. Refleksje z 53 Sesji Międzynarodowego Instytutu Statycznego, "Wiadomości Statystyczne", 2001, nr 11, s. 1-12.
  • [2] The Copenhagen Consensus, A Summary of Principals Commitments of the World Summit for Social Development, Copenhagen 1995, Compiled and published by the International Council on Social Welfare
  • [3] Declaration on: Statistics for Social Progress, for the World Summit for Social Development, Copenhagen 1995, Conference of European Statisticians, 43rd Plenary Session, Geneva 12-15 June 1995
  • [4] The Statistical Commitments of the Social Development Summit: Five Years on, Statistical Division, United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, June 2000
  • [5] Tokarska-Biernacik K., Wspólna polityka społeczna, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12
  • [6] Golinowska S., Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna", 2002, nr 11-12
  • [7] Strategy for Statistical Co-operation with Candidate Countries / Acceding Countries/future candidate countries, 2003-2006, Eurostat, January 2003, materiał powielony
  • [8] Syrda E.J., Rola statystyki publicznej w Zintegrowanym Systemie Informacji o Społeczeństwie Informacyjnym, opracowanie przygotowane na posiedzenie Rady Statystyki 25.04.2003 r., maszynopis powielony, przewidziany do publikacji w "WS" nr 9(508)
  • [9] Witkowski J., Monitorowanie rozwoju społecznego w Polsce (Rola statystyki publicznej), "Kontrola Państwowa", 2000, nr 6 (listopad-grudzień), s. 22-35
  • [10] Szukiełojć-Bieńkuńska A., Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, "Polityka Społeczna", 2002, nr 11-12, s. 47-50
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000158808278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.