PL EN


2003 | nr 9 | 11-17
Article title

Prognoza realnych zasobów pracy w Polsce do 2020 r.

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Opracowanie zawiera uwagi metodyczne dotyczące poszczególnych etapów wyznaczania prognozy zasobów pracy, przedstawione podczas I Kongresu Demograficznego, który odbył się w listopadzie 2002 roku. Opisano źródła danych o zasobach pracy, doświadczenia GUS w prognozowaniu zasobów pracy, założenia ogólnopolskiej i wojewódzkiej prognozy realnych zasobów pracy.
Year
Issue
Pages
11-17
Physical description
Contributors
References
  • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa.
  • Perspektywy demograficzne województw do 2020 r., w: Sytuacja demograficzna Polski, raport 1999-2000, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000.
  • Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999-2030, GUS, Warszawa 2000.
  • A. Zgierska, Prognoza realnych zasobów pracy w Polsce do 2020 roku według województw, w: Sytuacja demograficzna Polski, raport 2000-2001, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000159791705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.