PL EN


2009 | nr 5 | 75-87
Article title

Analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych

Authors
Title variants
The Analysis of the Household Expense Diversity
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest wielowymiarowa analiza zróżnicowania struktury wydatków gospodarstw domowych. W obliczeniach skorzystano z wyników badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w roku 2006 na losowej próbie 37508 gospodarstw domowych. Struktura wydatków gospodarstw domowych została poddana analizie przy pomocy mierników podobieństwa struktur, niektórych metod skupień oraz algorytmu eliminacji wektorów. Umożliwiło to m.in. wyodrębnienie jednorodnych grup gospodarstw domowych pod względem wysokości wydatków i struktury wydatków. Dodatkowo zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA pozwoliło wskazać te rodzaje wydatków, które istotnie różnicowały utworzone grupy gospodarstw domowych...
EN
The size of the households income and the way of the households expense distribution are dependent on the variables describing the household. There are for example the number, the age, the sex of persons in the household as well as the household's available income per capita. The consumption structure in Polish households is varied according to the biological type of the household and the main source of the household maintenance. The main purpose of the article is the statistical analysis of households expenses in the cross-section of varied groups of the households in Poland in 2006. The questionnaire survey was conducted by Central Statistical Office in 37508 households. The application of cluster analysis and the vector elimination algorithm as well as the multivariable statistical analysis ANOVA are proposed for the statistical analysis of households expenses.(original abstract)
Year
Issue
Pages
75-87
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2
 • Dobosz M. (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 • Kramer J. ( 1980), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa
 • Kudrycka I. (1996), Modele dochodów i wydatków gospodarstw domowych w okresie transformacji polskiej gospodarki, "Z prac Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych", nr 28
 • Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa
 • Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. (2000), Warunki życia ludności w 1998, w: Polskie gospodarstwa domowe w okresie transformacji, IRWiK, Warszawa
 • Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej, PWN, Kraków-Warszawa
 • Podolec B. (1995), Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", seria specjalna: "Monografie", nr 124, Kraków
 • Zarzycka Z. (1992), Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji, Uniwersytet Łódzki Zeliaś A. (2001), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000162448385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.