PL EN


2009 | nr 10 | 55-69
Article title

Jakość życia w stolicach krajów Unii Europejskiej

Authors
Title variants
Life quality in capitals of European Union member states
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest zdiagnozowanie jakości życia w stolicach krajów Unii Europejskiej (UE) w 2006 r., w trzech umownie przyjętych aspektach: społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, na podstawie opinii ich mieszkańców. W opracowaniu, oprócz prezentacji różnic w jakości życia, podjęta została również próba wskazania czynników determinujących opinie mieszkańców. W badaniach, którymi objęto 27 miast stołecznych, wykorzystane zostały subiektywne opinie mieszkańców na temat wybranych aspektów funkcjonowania tych miast oraz obiektywne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, dostępne w internetowej bazie Eurostatu (General and regional information -Urban Audit, http://ec.europa.eu/eurostat). Warszawa, zgodnie z tym badaniem, miała 18 miejsce wśród 27 stolic państw członkowskich UE.
EN
The aim of this study is to diagnose quality of living in capitals of EU member states in 2006. The quality of living has been divided into three aspects: social, economic and ecological. Research was based on public opinion survey. The author has undertaken to describe factors which determine public opinion too. The results of conducted analysis indicate that capitals of "old" member states were characterized by the higher quality of living. Exception to the rule were Athens, Lisbon and Rome. Besides it is possible to notice that, on one hand, capitals of countries located in Northern Europe (Finland, Denmark, Sweden) and capital of Ireland were characterized by the higher quality of living, on the other hand, capitals of countries located in Southern Europe were characterized by the lower quality of living (Greece, Portugal, Italy). Warsaw, according to this survey, took 18th place among 27 capitals of EU member states.(original abstract)
Year
Issue
Pages
55-69
Physical description
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
References
  • Cierpiał-Wolan M., Wojnar E. (2001), Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
  • Narkiewicz J. (1996), Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
  • Obrębalski M. (2004), Jakość życia w miastach Europy - problemy pomiaru i oceny, [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, (red.) Słodczyk J., Rajchel D., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • Ostasiewicz W. (red.) (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Paradysz J. (red.) (2005), Statystyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo "Difin", Warszawa.
  • Sitek S. (2000), Zróżnicowanie poziomu i jakości życia w woj. śląskim, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
  • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000163770051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.