PL EN


2009 | nr 11 | 35-53
Article title

Pośrednictwo kredytowe w badaniach statystycznych

Title variants
Credit intermediation in statistical surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
Pośrednictwo kredytowe nie ma długiej historii w Polsce, ale na podstawie sprawozdań statystycznych, można zauważyć, że działania w tym obszarze rozwijają się bardzo intensywnie. Dobrobyt i wysoki popyt na produkty finansowe w latach 2007 i 2008 wpłynęły na pozytywne wyniki badanych firm. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące sektora bankowego oraz obraz pośrednictwa kredytowego w Polsce w dobie kryzysu finansowego.
EN
The credit intermediation has no long history in Poland, but in the scope of statistical reports there is evident, that activity in this area develops very intensively. The prosperity and high demand on financial products in the years 2007 and 2008 affected positive the results of investigated companies. This year will be more difficult, especially for companies which begin their activity or intend to expand their activity. Some banks, fearing for quality of their assets portfolio, are not interested now to gain new cooperation partners, especially with credit brokers. Other banks announce the growth of sale by own external distribution network. In these circumstances the polarization of credit intermediation market will deepen. The process will concern, not only the strictly specialized and financially strongest companies, but first of all the most universal companies, with a wide offer of financial services. These companies can achieve the opportunity to develop.(original abstract)
Year
Issue
Pages
35-53
Physical description
Contributors
 • Główny Urząd Statystyczny; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1982, księga V, s. 169-181.
 • S. Bratkowski (2003), Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Biblioteka Nowoczesności, Warszawa, s. 83.
 • M. N. Baily, S. Lund, Ch. Atkins (2009), Will US consumer debt reduction cripple the recovery?, McKinsey Global Institute, s. 8 i 9.
 • H. Czech (2009), Kryzys ominie pośredników kredytowych?, Bankier.pl, 13 maja..
 • E. Gostomski (2009), Odpowiedzialność agencji ratingowych za kryzys subprime [w:] Rynki finansowe w warunkach kryzysu pod red. M. Kalinowskiego, Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 19-26.
 • K. Grzegrzółka, Polski kanton kredytowy (2009), "Wprost", 18 marca.
 • W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa (2009), Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w listopadzie 2008 r., "Materiały i Studia", nr 4(234), NBP.
 • N. Hałabuz (2009), Banki nie będą już dawać kredytów "na dowód", "Gazeta Wyborcza", 7 sierpnia.
 • N. Hałabuz (2009), Niecni bankowcy, "Gazeta Wyborcza", 9 kwietnia.
 • N. Hałabuz, M. Samcik, Nadzór chce karać banki za zmiany umów kredytowych (2009), "Gazeta Wyborcza", 25 marca.
 • Informacja na temat przepływów finansowych w polskim sektorze bankowym w zakresie transakcji zagranicznych (2009), KNF, 2 marca.
 • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2008 r. (2009), NBP.
 • Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. (2009), portal internetowy KNF, s. 10.
 • M. Kucharski, S. Rączkowski, J. Wierzbicki (1973), Pieniądz i kredyt w kapitalizmie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 147-257.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009 (2009), GUS, Warszawa, Rok LII.
 • Mapping Global Capital Markets, Fifth Annual Report (2008), McKinsey Global Institute, s. 8 i 9.
 • K. Melon, Raport: Banki atakują, www.kariera.com.pl
 • W. Morawski (2008), Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, "Difin", Warszawa.
 • W. Nawrot (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa.
 • A. Okrasiński (2008), Pośrednik w definicji, "Gazeta Bankowa", nr 6 (1006) z 4 lutego.
 • P. Pietkun (2008), Rok skończony nieufnością, "Gazeta Bankowa", nr 50 (1050) z 15 grudnia.
 • Raport o sytuacji banków w 2008 r. (2009), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, s. 29-31.
 • G. Soros (2008), Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes Ltd. Warszawa, s. 13-15.
 • G. B. Spychalski (2002), Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, s. 79.
 • W. Stankiewicz (2000), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 101.
 • Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2009 (2009), Warszawa, styczeń, portal internetowy NBP.
 • J. Szambelańczyk (2009), Refleksje o działalności kredytowej na tle globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, referat na spotkaniu Klubu Polska 2015+ Działalność kredytowa w dobie spowolnienia gospodarczego z perspektywy banków i przedsiębiorstw, 25 marca.
 • Św. Tomasz z Akwinu (2002), Suma teologiczna w skrócie, Wydawnictwo Antyk - Marcin Dubowski, Warszawa, s. 521 i 522.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000163861562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.