PL EN


2009 | nr 11 | 53-69
Article title

Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy

Authors
Title variants
Human capital diversification on the labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego na rynku pracy, wykonywanej w ramach działań przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Badanie dotyczy gmin i powiatów z województw mazowieckiego i wielkopolskiego. Korzystając z danych zebranych podczas poprzedniego spisu przeprowadzonego w 2002 r wybrano15 zmiennych opisujących to zjawiska. Wymienione cechy stanowiły przedmiot analizy taksonomicznej polegającej na konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju oraz typologii rozpatrywanych jednostek przestrzennych.
EN
Results of an analysis of spatial diversification of human capital on the labour market, performed within preparatory activities to the National Population and Housing Census 2011, are presented in the article. The study concerned the gminas and powiats of the Mazowieckie and Wielkopolskie Voivodships. Using data collected during the previous census conducted in 2002, 15 indicative variables describing this phenomena were selected and next their verification on the account of variation and correlation was performed. Next, the complex measure was constructed using the trimmed Weber median to the characteristic normalisation. On the basis of the measure value, the collection of areas was divided into typological classes and conclusions for census necessities were formulated.(original abstract)
Year
Issue
Pages
53-69
Physical description
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Poznaniu
References
  • Bedall F. K., Zimmermann H. (1979), The Mediancentre, Applied Statistics, vol. 28, No. 1.
  • Gower J. C. (1974), The Mediancentre, Applied Statistics, vol. 23, No. 1.
  • Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  • Malina A., Zeliaś A. (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition", vol. 3, No. 3.
  • Młodak A. (2006 a), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa.
  • Młodak A. (2006 b), Multilateral normalisations of diagnostic features, "Statistics in Transition", vol. 7, No. 5.
  • Sobczyk M. (1995), Wybrane zagadnienia taksonomii numerycznej, [w:] Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 44, GUS i PTS, Warszawa.
  • Śmiłowska T. (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN", Zeszyt nr 247, Warszawa.
  • Vandev D. L. (2002), Computing of Trimmed L1 - Median, Laboratory of Computer Stochastics, Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences, www.fmi.unisofia.bg/fmi/statist/Personal/Vandev/papers/aspap.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000163866698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.