PL EN


2010 | nr 1 | 53-65
Article title

Zastosowanie metody analizy zgodności w badaniu jakości życia kobiet

Title variants
The Correspondence Analysis Method in the Survey of Women Life Quality
Languages of publication
PL
Abstracts
Głównym celem proponowanego badania było wykrycie powiązań między kategoriami zmiennej określającej stopień zmian jakości życia a kategoriami zmiennych o charakterze społeczno-demograficznym, czyli: wiekiem, stanem cywilnym, liczbą dzieci, wykształceniem, miejscem zamieszkania oraz formą zatrudnienia. Ponadto, podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany jakości życia zależą od takich czynników, jak: życie osobiste, życie zawodowe, życie towarzyskie oraz sytuacja finansowa. Analizę przeprowadzono na podstawie badań ankietowych wśród mieszkanek woj. zachodniopomorskiego. Okresem badawczym był przełom lat 2007 i 2008. Ankieta miała charakter anonimowy i objęła 106 kobiet. W metryczce kwestionariusza znalazły się pytania dotyczące: wieku, stanu cywilnego, liczby i wieku dzieci, wykształcenia, zawodu, miejsca pracy, zatrudnienia, stażu pracy oraz wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie.
EN
The article presents the correspondence analysis used to determine the relationship between variables connected with changes in quality of life in the last three years and the socio-demographic variables (age, civil status, number of children, education, place of residence and employment). An attempt has also been made to answer the question whether the analyzed variable depends on the satisfaction degree with selected aspects of life: personal, social, professional and financial situation. The study was conducted on the basis of a questionnaire survey in which respondents were women being citizens of Zachodniopomorskie voivodship. The analysis was based at the turn of years 2007 and 2008. The correspondence analysis allowed the authors to illustrate the relationship between taken variable categories in the three- and two-dimensional graphs. (original abstract)
Year
Issue
Pages
53-65
Physical description
Contributors
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
  • Bąk I., Wawrzyniak K. (2009), Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach związanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 roku, "Taksonomia", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (w druku).
  • Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kusterka J. (2003), Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
  • Stanimir A. (2002), Analiza korespondencji a modele log-liniowe, [w:] "Taksonomia", nr 9, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stanimir A. (2003), Sposoby wykonania analizy korespondencji wielu zmiennych nominalnych. Różnice metodologiczne, [w:] "Taksonomia", nr 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164667419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.