PL EN


2010 | nr 3 | 1-22
Article title

Obliczanie jednostkowych kosztów pracy

Title variants
Calculation of Unit Labour Costs
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznej metody kalkulacji wskaźnika Jednostkowych Kosztów Pracy (ULC), który z jednej strony nie różni się znacznie od założeń teoretycznych, a z drugiej jest praktycznie efektywny. Efektywność metody należy rozumieć jako niską liczbę założeń i możliwie wysoką dostępność danych koniecznych do oceny miernika. Nowe teoretyczne podejście pozwala zaproponować praktyczną metodę oceny ULC w ujęciu kwartalnym. Wskaźnik ten może być wykorzystywanych jako instrument wspierający podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki pieniężnej.
EN
The aim of the paper is to present a practical construction of unit labour costs (ULCs) which, on the one hand, doesn't significantly differ from theoretical assumptions, on the other hand, is effective practically. The comprehension "Method effectiveness" shall be understood as small number of assumptions and possibly high availability of data needed to estimate of the measure. The new theoretical approach makes possible to propose the practical method of the quarterly ULCs' estimation. It can be directly used as a supporting tool to take decisions on the monetary policy.(original abstract)
Year
Issue
Pages
1-22
Physical description
Contributors
  • Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Łódzki
  • Narodowy Bank Polski
References
  • "Biuletyny Statystyczne" za lata 2000-2008, GUS.
  • Gomez V., Maravall A. (1996), Programs TRAMO and SEATS; Instruction for the User, Working Paper 9628, Research Department, Bank of Spain.
  • Key Indicators of the Labour Market (KILM): 2001-2002 (2002), International Labour Organisation, Geneva.
  • Kwiatkowski D., Phillips P. C. B., Schmidt P. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?, "Journal of Econometrics", vol. 54, Issues 1-3, October-December 1992.
  • Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2006 (2008), GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164706081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.