PL EN


2010 | nr 3 | 39-54
Article title

Sytuacja w ochronie środowiska w 2008 r.

Title variants
Environmental Protection in 2008
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł zawiera statystyczny opis zasobów naturalnych, problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, a także ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Przedstawiono ocenę stanu środowiska w Polsce w 2008 r. w odniesieniu do stanu w 2000 r. Podstawowym źródłem danych były materiały z badań i sprawozdawczości GUS. Ponadto, wykorzystano dane ze sprawozdawczości ministerstw, monitoringu oraz innych źródeł danych takich jak: ekspertyzy, inwentaryzacje, raporty.
EN
The article presents a statistical description of natural resources, threat to and protection of the environment and water management as well as economic aspects of environmental protection. The study presents the estimation of the environment in Poland in 2008 in comparison to 2000. Survey data and reports of Polish CSO were the main source of the study. Furthermore, reporting data of ministries and monitoring, expert opinions as well as inventories were used in the research.(original abstract)
Year
Issue
Pages
39-54
Physical description
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164707369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.