PL EN


2010 | nr 3 | 54-68
Article title

Ocena strategii rozwoju powiatów woj. wielkopolskiego z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego

Title variants
Evaluating Powiats' Development Strategy of the Wielkopolskie Voivodship Using Analytical Hierarchical Process
Languages of publication
PL
Abstracts
W pracy przedstawiono ilościową analizą SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) metodą Saaty'ego z analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Metoda ta jest przydatna do programowania rozwoju, w szczególności, do oceny mocnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń środowiska. Ten jest lepszy na klasyczny (opis) metody ilościowe w możliwość SWOT ważności czynnik, jeśli chodzi o jakość jak i ilość tych elementów. Badania empiryczne potwierdziły przydatność metody Saaty'ego przy wyborze najwłaściwszego scenariusza rozwoju obszarów Wielkopolski. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na określenie stopnia intensywności działań gospodarczych, które należałoby podejmować w celu wsparcia ich rozwoju.
EN
This paper presents the quantified SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) using the Saaty's method of the analytic hierarchic process (AHP). This method is useful for programming development, especially, for estimation of weaknesses and strengths of an area as well as opportunities and threats of its environment. This is superior over classical (descriptive) method in the quantify possibility of SWOT factor validity, with regard to quality as well as quantity of these elements. The method can be useful over the choice of a growth strategy for any administrative district. This was illustrated by SWOT analysis of the Wielkopolskie voivodship.(original abstract)
Year
Issue
Pages
54-68
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Bank Danych Regionalnych (2006), GUS, www.stat.gov.pl/bdr_s/app/strona.indeks
 • Chang H.-H., Huang W.-C. (2006), Application of a quantification SWOT analytical method. "Mathematical and Computer Modelling", tom 43.
 • Hanratty P. J., Joseph B. (1992), Decision making in chemical engineering and expert systems: application of the analytic hierarchy process to reactor selection. Comp. Chem. Eng. 16.
 • Harker P. T., Vargas L. G. (1990), The theory of ratio scale estimation: Saaty's Analytic Hierarchy Process. "Management Science", No 3.
 • Łuczak A., Wysocki F. (2005), Zastosowanie metod klasyfikacji typologicznej i planowania scenariuszowego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo AR w Poznaniu.
 • Marchesnay H. (1994), Zarządzanie strategiczne - geneza i rozwój, Warszawa.
 • Musiał W. (1998), Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich, "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie", nr 246.
 • Nogalski B., Rybicki J. (1994), Analiza strategiczna jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 10.
 • Obłój K. (1999), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Saaty T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation, MacGraw-Hill, New York International Book Company.
 • Sharplin A. (1985), Strategic Management, Mc Graw-Hill Inc. New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164707735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.