PL EN


2010 | nr 3 | 76-91
Article title

Metadane w pracy statystyka

Title variants
Metadata in Statistician's Works
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest syntetyczny przegląd różnych aspektów, które łączą się z pracami nad metadanymi, a przede wszystkim propozycja nowego sposobu myślenia o metadanych w kontekście prac związanych z budową zintegrowanego systemu informacji statystycznej i tworzeniem dziedzinowych baz danych. W GUS prowadzone są prace nad doskonaleniem systemu metadanych w ramach budowy Systemu Informacji Statystyki Publicznej (SISP) oraz zespołów zadaniowych związanych z tworzeniem dziedzinowych baz danych. Dla potrzeb artykułu, informacja na temat metadanych została sporządzona według następującego układu: rola metadanych w społeczeństwie informacyjnym, model metadanych, metadane a poszczególne fazy badania statystycznego, standaryzacja w metadanych, spojrzenie na metadane z różnych perspektyw, metadane a dziedzinowe bazy danych, metadane a podwyższanie jakości informacji statystycznej.
EN
A synthetic review of different aspects of metadata studies as well as tendencies of these studies are purpose of the article. These studies are continuous and need the integration as well as interdisciplinary way of thinking. Information on metadata is presented as follows: the role of metadata in society, the model of metadata, metadata and stages of a statistical survey, standardisation in metadata, different views of metadata (metadata and domain databases, metadata and improving statistical information quality).(original abstract)
Year
Issue
Pages
76-91
Physical description
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
References
  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyki UE: wizja na kolejną dekadę (2009), Komisja Europejska, Bruksela, 10.08.2009 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000164715378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.