PL EN


2010 | nr 6 | 59-64
Article title

Udział podatku od nieruchomości w budżetach gmin woj. śląskiego

Authors
Title variants
Property Tax Share in Commune Budgets of Śląskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań w zakresie dochodów z podatku od nieruchomości i ich znaczenie w budżetach w 148 gminach województwa śląskiego. Obserwacja obejmuje lata 2004-2008, czyli okres wejścia w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zostały wykorzystane dane liczbowe pochodzące ze sprawozdań składanych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz z Urzędu Statystycznego w Katowicach. W budżetach gmin o charakterze przemysłowym - zarówno miejskich, jak też wiejskich - podatek od nieruchomości odgrywa duże znaczenie.
EN
Presented results of research on property tax income and its importance in budgets of 148 communes of Śląskie voivodship are the aim of the article. The observation covers years 2004-2008, i.e. the period of the new Law in force on incomes of local government units. As the imput data were used reports submitted in the Regional Financial Office as well as data from the Statistical Office in Katowice. In budgets of industrial communes only, both urban and rural, property tax incomes have high importance. Tourist values are relatively more important in commune budgets of other communes. (original abstract)
Year
Issue
Pages
59-64
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
References
 • Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjału (2006), [w:] Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne (red. J. Czempas), Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Czempas J. (2006), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna, "Prace Naukowe AE w Katowicach", s. 13.
 • Dochody własne gmin i ich skłonność do inwestowania na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2005 (2008), [w:] Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej (red. Naukowy Z. Strzelecki), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hajdys D. (2007), Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Absolwent, s. 104 i 105, Łódź.
 • Jędrzejewski L. (2004), Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., s. 115, Gdańsk.
 • Nieruchomości: zagadnienia prawne (2007), red. H. Kisilowska, LexisNexis, s. 507, Warszawa.
 • Podatek od nieruchomości - ważne źródło dochodów gmin (na przykładzie miast-powiatów grodzkich woj. śląskiego) (2009), "Świat Nieruchomości", nr 68, s. 52-61.
 • Podsiadło M.: Dochody i wydatki gminy związane z nieruchomościami, propertus.ue.poznan.pl/fingminy/fingminy1.htm
 • Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin województwa śląskiego (2003), [w:] Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce (red. L. Patrzałek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław.
 • Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego) (2006), [w:] Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej (red. L. Patrzałek), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000167918407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.