PL EN


2010 | nr 6 | 65-72
Article title

Poziom konsumpcji jako miernik demokratyzacji w gospodarce rynkowej

Authors
Title variants
Consumption Level as a Democratisation Measure in the Market Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
W krajach gospodarki rynkowej "demokracja" jest jednym z kluczowych pojęć obok pojęcia wolnego rynku. Artykuł ma na celu próbę statystycznego urealnienia tego pojęcia (jest ono dość abstrakcyjne) w aspekcie zasady równych szans na rynku. Posłużono się w tym celu statystyką rozkładu poziomu konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych w krajach świata. (...) Na podstawie statystyki rozkładu poziomu konsumpcji i dochodów gospodarstw domowych starano się wyodrębnić trzy grupy konsumpcyjne w ramach globalnej gospodarki rynkowej: konsumenci, których poziom konsumpcji pozwala uznać ich za potencjalnych inwestorów - grupa: inwestorzy; ludność o poziomie konsumpcji wystarczającym, by zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe - grupa: konsumenci przeciętni; osoby o poziomie konsumpcji niewystarczającym do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - grupa: konsumenci poniżej przeciętnego poziomu. (...)Materiał statystyczny przyjęty do analizy dotyczy 135 krajów świata, w tym dla 86 krajów podano rozkład poziomu konsumpcji, a dla 49 krajów - rozkład dochodów w gospodarstwach domowych. (fragment tekstu)
EN
An analysis of the people income distribution is complicated due to methodological assumptions as well as empirical material. However based on them as well as using data resulting from exchange rates and their ratios three main consumer groups can be selected: consumption under standard level, consumption about standard level and potential investors. A share index can be recognized as one of democratisation measures in the market economy. It can be used to compare potential invest power. (original abstract)
Year
Issue
Pages
65-72
Physical description
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
References
  • 2009 World Development Indicators (2009), The World Bank, New York, s. 72-75.
  • Gadomski W. (21.09.2009 r.), Czym zastąpić PKB?, "Gazeta Wyborcza", s. 31.
  • Hałabuz N. (25.09.2009 r.), Szczyt G20 - o co spierają się najbogatsi, "Gazeta Wyborcza" s. 28.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008 (2008), GUS, s. 704 i 705.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000167918495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.