PL EN


2010 | nr 7 | 36-47
Article title

Sektor kreatywny w gospodarce aglomeracji wrocławskiej

Authors
Title variants
The Creative Sector in Economy of the Wrocław Agglomeration
Languages of publication
PL
Abstracts
W pierwszej części artykułu autor przedstawił definicje sektora kreatywnego oraz klasy kreatywnej społeczeństwa wraz z opisem znaczenia tych zagadnień, a także stopnia rozpoznania w literaturze przedmiotu. Druga część zawiera listę oddziałów, które zaliczane są do sektora kreatywnego według klasyfikacji brytyjskiego Departament Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz analizę ilościową tych podmiotów w aglomeracji wrocławskiej. Podmioty te opisano według takich cech, jak: liczba pracujących, data powstania oraz forma własności. Dane obrazują sytuację na rok 2008.
EN
In the first part of article the author presented selected definitions of creative activities and the importance of these questions and the review of the literature. The second part includes the list of branches which belong to creative activities according to British classification by Department for Culture, Media and Sport (DCMS) and Polish Classification of Activity (PKD). Next part of analysis includes characteristics of entities representing creative branches in the Wrocław Agglomeration by number o employees, number of entities in different kinds of activity, the date of beginning of activity, and location, e.g. spatial diversity in Wrocław. All data present situation for 2008. (original abstract)
Year
Issue
Pages
36-47
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Florida R. (2002), The rise of the creative class, Basic Books, New York.
  • Florida R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, New York-London.
  • Klasik A. red. (2008), Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
  • Pratt A. C. (2008), Creative cities: the cultural industries and the creative class, Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, 90 (2).
  • Stryjakiewicz T. (2008 a), Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Stryjakiewicz T., Parysek J. J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  • Stryjakiewicz T. (2008 b), Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE, [w:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Czyż T., Stryjakiewicz T. (red.), Biuletyn KPZK PAN.
  • Törnqvist G. (1983), Creativity and renewal of regional life, [w]: Buttimer A. (ed), Creativity and context: A seminar raport (Lund Studies in Geography, B. Human Geography, No. 50), Lund: Gleerup
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000168281883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.