PL EN


2010 | nr 7 | 47-55
Article title

Ryzyko inwestowania w spółki giełdowe przemysłu materiałów budowlanych

Title variants
Investment Risk in Stock Companies of Building Material Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono analizę taksonomiczną spółek giełdowych z branży przemysłu materiałów budowlanych w aspekcie ryzyka. Do analizy ryzyka wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe, kierując się kryterium merytorycznym i statystycznym. Badanie przeprowadzono dla 2008 r. za pomocą metody Jana Czekanowskiego. Wyodrębniono 15 spółek akcyjnych w przemyśle materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to producenci i dostawcy materiałów i wyrobów branży budowlanej.
EN
A taxonomic analysis of stock companies of the building material industry by risk is presented in the article. Selected finance indicators were used in the analysis by both factual and statistical criteria. The study was conducted by the Jan Czekanowski Method for the year 2008. The survey covered 15 stock companies of the building material industry. An appropriate procedure made possible to classify the analysed companies by risk in form of the cluster diagram. Three company groups were separated by different level of risk. (original abstract)
Year
Issue
Pages
47-55
Physical description
Contributors
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
References
  • Bednarski L. (2003), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  • Bernstein P. L. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
  • Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo AE, Kraków.
  • Pisula T., Wierzbińska M. (2006), Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego, Wiadomości Statystyczne", nr 9, Warszawa.
  • Podolec B., Zając K. (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów popytu konsumpcyjnego, PWE, Warszawa.
  • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
  • Tyran M. R. (1999), Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000168282109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.