PL EN


2010 | nr 7 | 56-67
Article title

Efektywność działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Title variants
Operation Effectiveness of the Small and Medium- sized Enterprise Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono podstawowe dane opisujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystano dane statystyczne opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiono zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2004-2008. Omówiono poziom i strukturę oraz dynamikę zatrudnienia w sektorze MSP. Przeprowadzono analizę sytuacji finansowej w tym sektorze z uwzględnieniem przychodów, wyniku finansowego netto, stopy zysku, rentowności i płynności finansowej.
EN
The paper presents the basic data describing the sector of small and medium sized enterprises. The statistical data published by Central Statistical Office, Ministry of Economy and the Polish Agency for Enterprise Development have been used. The changes in the number of economic entities in years 2004-2008 have been presented. There has been also presented the level of enterprises in all provinces, taking small and medium sized enterprises into a special consideration. The level and structure as well as dynamics of employment in the enterprises have been discussed. The analysis of financial situation of the small and medium sized enterprise sector has been carried on taking into consideration their revenues, net financial results, profit rates, earning capacity and financial availability. (original abstract)
Year
Issue
Pages
56-67
Physical description
Contributors
  • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
References
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 (2007, 2008, 2009), PARP, Warszawa.
  • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 (2009), GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000168283027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.