PL EN


2010 | nr 7 | 68-84
Article title

Wpływ przystąpienia krajów do Unii Europejskiej na ich wzrost gospodarczy

Title variants
Influence of the Accession of Countries to the European Union on their Economic Growth
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule podjęto próbę oceny, w jaki sposób integracja gospodarcza krajów związana z przystąpieniem do Unii Europejskiej (UE) wpływa na ich wzrost gospodarczy. Omówiono specyfikację modelu ekonometrycznego wzrostu gospodarczego i powszechnie uznawane determinanty wzrostu gospodarczego, włączając do ich zbioru zmienne opisujące integrację. Badanie obejmuje obserwacje kwartalne 17 krajów będących w Unii w latach 1996-2007. W okresie objętym próbą obserwowane były dwa etapy rozszerzenia UE do 1996 r. i w 2004 r. Wszystkie dane pochodzą z zasobów strony internetowej OECD. Wyniki potwierdzają hipotezę o dodatnim wpływie integracji na wzrost gospodarczy państw członkowskich UE.
EN
The article makes an attempt to estimate the influence of the EU integration on economic growth of joining states. An econometric model as well as classical growth determinants are used in the study. The research covers 17 EU members, of which thirteen have accessed the EU up to 1996 and four in 2004. Empiric quarterly data of the period 1996-2007 are used in the study. The model includes a binary number set of variables to present a dynamic power change of the accession the EU. The results confirm the hypothesis of the positive influence of the integration on economic growth. (original abstract)
Year
Issue
Pages
68-84
Physical description
Contributors
References
 • Baranowski P. (2008), Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Coe D. T., Moghadam R. (1993), Capital and trade as engines of growth in France, IMF Staff Papers, vol. 40, No 3.
 • Cyrkon E. (red.) (1996), Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Gradzewicz M., Kolasa M. (2005), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista", nr 4.
 • Growiec J. (2005), Modelowanie endogenicznego wzrostu, "Ekonomista", nr 3
 • Henrekson M., Trostensson J., Trostensson R. (1997), Growth Effect of European Integration, "European Economic Review", vol. 41, No. 8.
 • Italianer A. (1994), Whither the gains from European economic integration?, "Revue Économique", vol. 45, No 3.
 • Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", vol. 107, No. 2.
 • Marszałek A. (2004), Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 • Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Płowiec U. (2004), Niektóre problemy rozwoju Polski w warunkach członkostwa w UE, "Ekonomista", nr 2.
 • Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomista", nr 3.
 • Sala-i-Martin X. (1997), I Just Ran Two Million Regressions, "American Economic Review", vol. 87, No. 2.
 • Sachs J. D., Warner A. M. (1995), Economic convergence and economic policies, The National Bureau of Economic Research Working Papers, No 5039.
 • Siwiński W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej, [w:] Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J. J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, PWN, Warszawa.
 • Sokołowska A. (2005), Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej a wzrost gospodarczy, "Bank i Kredyt", nr 4.
 • Sztaudynger J. J. (2005a), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa.
 • Sztaudynger J. J. (2005b), Zastosowanie funkcji eksportu do badania specyfiki handlu Unii Europejskiej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2.
 • Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Vamvakidis A. (1998), Regional integration and economic growth, The World Bank Economic Review, vol 12, No 2.
 • Verbeek M. (2004), A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, The Atrium etc.
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2001), Integracja europejska: rozwój rynków, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000168283229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.