PL EN


2010 | nr 8 | 34-44
Article title

Specjalizacja inwestycyjna województw

Authors
Title variants
Investment Specialisation of Voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
Głównym celem artykułu jest analiza mająca na celu zbadanie specjalizacji się poszczególnych województw w różnych grupach inwestycji sektora publicznego i prywatnego w kontekście ich rozwoju gospodarczego. Inwestycje makroekonomiczne to jeden z ważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Poziom rozwoju regionów zależy od wielkości inwestycji, dynamiki inwestycji i struktury branżowej. Podstawą rozważań jest struktura nakładów inwestycyjnych według sekcji PKD 2007, którą wykorzystano do obliczenia wskaźnika specjalizacji województw. W artykule analizowano stabilność wartości wskaźnika specjalizacji, co miało na celu sprawdzenie, czy województwa wykazują tendencję do zwiększania bądź zmniejszania swojej specjalizacji w nakładach inwestycyjnych. Dane do obliczeń dotyczą lat 2000-2007 i pochodzą z Banku Danych Regionalnych GUS.
EN
The main purpose of the article is the dynamic analysis of the specialization level of Polish voivodships in public and private investments. Macroeconomic investment is one of the most important factor of economic growth. The level of regions development depends on investment value, dynamics of investment and investment structure. Different conditions for the development of individual regions in Poland could be the basis for the specialisation of provinces in investment groups. In the study were used data from 2000-2007 about the investment in national economy by PKD sections. The data used in the paper come from Regional Data Bank of the Central Statistical Office. (original abstract)
Year
Issue
Pages
34-44
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Begg D., Fischer S., Rudiger D. (2003), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  • Fowlkes E. B., Mallows C. L. (1983), A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, "Journal of the American Statistical Association", No. 78.
  • Jaccard P. (1908), Nouvelles recherches sur la distribution florale, Bull. Soc., "Vaudoise des Sciences Naturelles", No. 44.
  • Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Wydawnictwo Fundacja Gospodarcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", Gdańsk.
  • Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Woźniak M. G. (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000169147265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.