PL EN


2010 | nr 12 | 1-21
Article title

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Authors
Title variants
The Statistical Survey Program of Official Statistics for 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono propozycje zamierzeń badawczych statystyki publicznej przygotowane w ścisłej współpracy z organami administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacjami gospodarczymi, społecznymi i związkowymi. Głównym kryterium projektowania programu było zapewnienie możliwości stałej obserwacji sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Chodzi o uzyskiwanie informacji pozwalających na prowadzenie analiz i bieżących ocen, służących do prognozowania tendencji rozwojowych oraz porównań historycznych i międzynarodowych. Badania obejmują: rachunki narodowe, finanse publiczne, statystykę przedsiębiorstw niefinansowych, rynek finansowy, naukę, technikę i społeczeństwo informacyjne, działalność rolniczą i leśną, działalność przemysłową, budowlaną, rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, stan i ochronę środowiska, działalność transportową i łączności, stosunki gospodarcze z zagranicą, statystykę cen, rynek pracy, gospodarkę społeczną, ludność - procesy demograficzne, warunki bytu ludności - pomoc społeczną, statystykę edukacji i kultury, zdrowie i ochronę zdrowia, turystykę i sport, statystykę regionalną.
EN
Research approaches of official statistics, prepared in cooperation with government and local administration bodies as well as economic, social and trade union organisations, are presented in the article. The principal criterion of the program preparation was to ensure constant observation of socio-economic situation of the country. The purpose of projected surveys for 2011 is to achieve information for current analyses used for forecasting trends as well as historical and international comparisons. (original abstract)
Year
Issue
Pages
1-21
Physical description
Contributors
author
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000169262856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.