PL EN


2010 | nr 12 | 41-48
Article title

Dynamika importu i eksportu głównych surowców wtórnych

Title variants
Import and Export Trends in Main Econdary Raw Materials
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ocena dynamiki importu i eksportu wybranych surowców wtórnych metalicznych oraz niemetalicznych w Polsce w latach 1997-2008. Podjęto także próbę określenia korelacji pomiędzy wielkością importu i eksportu poszczególnych grup surowców wtórnych i określenia wpływu wielkości PKB na dynamikę importu i eksportu surowców wtórnych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the study was the dynamic import and export of some secondary raw materials in years 1997-2008. The influence of the gross domestic product on the import and export volume of secondary raw materials was also analyzed. The data presented in this article have been prepared on the basies of the yearbook "Environment Protection" published by Central Statistical Office of Poland. The positive correlation between value of the gross domestic product and the volume of following material export: plastics, waste paper and cardboard waste, textile waste has been found. The influence of the gross domestic product on the volume of import cullet was observed. The decrease of import and export volume of rubber scrap was reported. The negative correlation between value of the gross domestic product and volume of export of metallic raw materials has been found. (original abstract)
Year
Issue
Pages
41-48
Physical description
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  • Główny Urząd Statystyczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Barteczko K., Przystupa J. (2006), Czynniki określające zmiany strumieni handlu zagranicznego Polski i ekonometryczna prognoza obrotów na lata 2007-2009, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki.
  • Dudek A. (2008), Wpływ wybranych czynników na kształtowanie dynamiki polskiego eksportu i importu artykułów rolno-żywnościowych, XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Koniunktura gospodarcza - jak daleko do recesji? (2008), Ustroń.
  • Ochrona Środowiska (z lat 1998-2009), GUS.
  • Słownik pojęć statystycznych (2010), GUS.
  • Ocena handlu zagranicznego Polski w 2007 r. (na podstawie danych wstępnych) (2008), Ministerstwo Gospodarki.
  • Stefański R. (2005), Czynniki determinujące dynamikę polskiego importu i eksportu, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Printgroup, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000169294700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.