PL EN


2010 | nr 12 | 63-76
Article title

Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w krajach europejskich

Authors
Title variants
Intellectual Property Protection in Poland and other European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
W opracowaniu omówione zostaną wyniki statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej. Celem artykułu jest też skonfrontowanie ochrony własności przemysłowej w Polsce z innymi krajami. Materiał źródłowy stanowi statystyka GUS oraz Eurostatu, a także priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (fragment tekstu)
EN
Results of statistical surveys on intellectual property protection concerning industry property are discussed in the article. Poland occupies a distant position, among European countries, in protection of the industry property. A slow growth in quantity of placed inventions in the Polish Patent Office is observed. Mazowieckie, Śląskie as well as Dolnośląskie voivodships lead in protection of industrial property. Projects increasing entrepreneurs' awareness on rights and possibilities to protect industry property and contributing to the applications on this property protection are co-finansed from European Funds. (original abstract)
Year
Issue
Pages
63-76
Physical description
Contributors
  • Politechnika Warszawska
References
  • European Innovation Scoreboard 2009 (2009), Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics.
  • Nauka i technika w 2007 r. (2009), GUS, Warszawa.
  • Ochrona własności intelektualnej (2010), www.Twoja Europa.pl
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2009 (2009), GUS, Warszawa.
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Teneta-Skwiercz D. (2005), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, Economicus, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000169295133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.