PL EN


2011 | nr 1 | 52-63
Article title

Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym

Authors
Title variants
The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation
Languages of publication
PL
Abstracts
Głównym celem artykułu jest porównanie dynamiki kształtowania się konkurencyjności inwestycyjnej w polskich województwach. Podstawą prowadzonej analizy jest zaproponowany wskaźnik względnej przewagi inwestycyjnej, którego wartości zostały obliczone dla rolnictwa, przemysłu i usług w latach 2000―2008. W badaniach wykorzystano analizę zgodności (analiza korespondencji, ang. correspondence analysis, analiza odpowiedniości lub powiązań), co umożliwia wyodrębnienie profili województw o zbliżonej atrakcyjności inwestycyjnej w poszczególnych działach gospodarki w porównywanych okresach. Aby lepiej poznać zmiany zachodzące w konkurencyjności inwestycyjnej województw, przeprowadzono badania porównujące inwestycje sektora publicznego i sektora prywatnego. Dane do analizy pochodzą z Banku Danych Regionalnych GUS.
EN
The main purpose of the article is to compare investment competitiveness dynamics of the Polish voivodships. In the analysis there are used data on the investments by main sectors of national economy in 2000 to 2008. In the study the application of Revealed Investment Advantage Index according to the sectors of national economy has been proposed. The calculated values of the Revealed Investment Advantage Index for each Polish province are basis for the application of correspondence analysis. The correspondence analysis lets to create profiles of Polish voivodships so that observations in the same group have the similar investment competitiveness by sectors of national economy. In the paper there are presented voivodships which have increasing or decreasing investment competitiveness in the private and public sectors in 2008-2000. (original abstract)
Year
Issue
Pages
52-63
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Arabie P., Hubert L. (1985), Comparing Partitions, "Journal of Classification", No. 2.
  • Blasius J. (2001), Korrespondenzanalyse, München, Oldenbourg Verlag.
  • Greenacre M. (1993), Correspondence Analysis in Practice, London, Academic Press.
  • Kukuła K. (2003), Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie", nr 108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000170685505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.