PL EN


2011 | nr 1 | 63-74
Article title

Wspomaganie innowacji finansowanych przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

Authors
Title variants
Finance Innovation Supporting by Enterprices in European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
Analizie poddano działania wspomagające innowacje preferowane przez kierowników na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w 2009 r. w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Badaniem objęto 5238 przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 20 pracowników. Analizę przeprowadzono w przekroju państw członkowskich UE, jak również według kategorii przedsiębiorstw. Zakup maszyn nowych lub znacząco ulepszonych, sprzętu i oprogramowania był najbardziej popularną formą inwestycji innowacyjnych w przypadku badanych firm w latach 2006-2008. Zakup krajowych i zagranicznych patentów oraz wynalazków i know-how znacznie rzadziej. Działalności B + R była wykorzystywana na stosunkowo niższym poziomie.
EN
The Author analyses the empirical research results of the surveys conducted in EU enterprises concerneiry innovation expenditures in 2006-2008. This analysis was conducted from a point of view of EU Member States as well as enterprise segments. Purchase of new or significantly improved machinery, equipment and software was the most common form of the innovative investment in case of the surveyed companies in 2006-2008. Purchase of domestic and foreign patents as well as inventions and know-how was significantly less common. The R+D activity, as important source of knowledge, were used on a relatively lower level. (original abstract)
Year
Issue
Pages
63-74
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Baruk J. (2008), Zarządzanie rozwojem nowego produktu, "Marketing i Rynek", nr 6.
  • Gadomski R. (2004), Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, "Problemy Zarządzania", nr 1.
  • Innobarometer 2009. Analytical Report, Flash Eurobarometer, No. 267, The Gallup Organization, European Commission, May 2009.
  • Prahalad C. K., Hamel G. (1994), Strategy as a field of study: why search for a new paradigm?, "Strategic Management Journal", vol. 15.
  • Stankiewicz M. (2001), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na progu XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, UMK, Toruń
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000170686175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.