PL EN


2011 | nr 3 | 54-70
Article title

Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju turystyki w Polsce

Title variants
Spatial Diversification of Tourism Development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej w układzie powiatów, które z kolei ma doprowadzić do delimitacji regionów turystycznych. Autorzy przyjmują, że region turystyczny jest to część przestrzeni geograficznej, w której koncentruje się ruch turystyczny, zaś pełnienie przez region funkcji turystycznej oznacza fakt rozwijania w nim różnych form turystyki (Liszewski, 2009). Analizując lata pierwszego dziesięciolecia XXI w. zwraca uwagę okres 2003- 2008. Miał wtedy miejsce trend wzrostowy rozwoju turystyki mierzony liczbą korzystających z noclegów i udzielonych noclegów. Uznać można, że ma to związek z przyspieszeniem rozwoju ekonomicznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Jego krańce wyznaczone są przez dwa okresy spowolnienia ekonomicznego w kraju i recesji na świecie. Interesujące jest więc, w jakim stopniu w różnych regionach Polski wykorzystano okres dobrej koniunktury. (fragment tekstu)
EN
The majority of significant Polish papers concerning the tourist regionalization of Poland are conceptually connected with tradition of physical geography, which focuses on the features of landscape. Thus the tourist flow is treated as a less important factor, whereas the qualities and attractions of the geographical environment are appreciated. This reason makes the functional and space-time analyses difficult. Therefore the authors made this paper which touches the problem of tourist regionalization of Poland based on statistics of tourist movement and tourist infrastructure. 21 regions were specified. The most important are: coastal region, Carpathian, Sudetian and four lakeland regions. (original abstract)
Year
Issue
Pages
54-70
Physical description
Contributors
author
  • Politechnika Opolska
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
  • Durydiwka M. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Gołembski G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo PWSZ, Sulechów, s. 399-408.
  • Kondracki J. (1988), Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
  • Liszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Akademia Pomorska w Słupsku.
  • Rak G. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju turystyki Polski w świetle nowych wskaźników funkcji turystycznej, [w:] Gołembski G. (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów.
  • Rak G., Pstrocka-Rak M. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego w świetle wskaźników funkcji turystycznej, [w:] Staniewska-Zątek W. i in. (red.), Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań.
  • Walczak M., Bidłasik M. (2007), Obszary chronione w Polsce (pdf), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.