PL EN


2011 | nr 3 | 71-86
Article title

Cykliczność procesu rozrodczości w krajach europejskich

Title variants
Cyclicality of Reproduction Processes in European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest identyfikacja cykliczności rozrodczości w wybranych krajach. W analizie posłużono się dwiema zmiennymi charakteryzującymi ten proces: liczbą urodzeń i współczynnikiem płodności. Wykorzystano dane zebrane przez Human Mortality Database. W artykule przedstawiono fragment badań, którymi objęto 30 krajów. W opracowaniu odniesiono się jedynie do 8 krajów. Wybrane kraje cechowały się najdłuższymi szeregami czasowymi badanych zmiennych. (fragment tekstu)
EN
The regular changes as cyclical fluctuation in the long time are observed not only in economic phenomena but also in demographic processes. The goal of the article is to identify the cyclical fluctuations of number of births and female fertility rate in eight chosen European countries. Data on births number and female fertility rate in the countries collected in the Human Mortality Database www.mortality.org were used. The time series of variable numbered 150 to 207 observations. The modified procedure to determine cyclical features of changes in number of births and fertility rate was applied in this research. For each country the turning points and duration of cycle were identified. The similarities and the differences according to cyclical fluctuation in analyzed countries were presented. (original abstract)
Year
Issue
Pages
71-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bourgeois-Pichat J. (1979), La baisse actuelle de la fécondité en Europe s'inscrit-elle dans de modéle de la transition déographique? "Population", No. 2.
 • Easterlin R. A. (1966), Economic-demographic interactions and long swings in economic growth, "American Economic Review".
 • Holzer J. Z. (1964), Urodzenia i zgony a struktura ludności Polski, Warszawa, PWE.
 • Holzer J. Z. (1984), Wyże demograficzne w Polsce. Analiza porównawcza, "Studia Demograficzne", nr 4 (78).
 • Holzer J. Z., Mlącki B. (1980), Wyznaczanie roczników wyżu i niżu demograficznego w Polsce. Zakres falowania liczebności wybranych grup wieku, "Studia Demograficzne", nr 3 i 4 (61 i 62).
 • Human Mortality Database (2009), www.mortality.org (data dostępu 10.03.2009).
 • Krupowicz J. (2000), Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących w badaniach koniunktury demograficznej w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 1 (137).
 • Krupowicz J. (2001), Sygnalizatory przemian demograficznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN", nr 3.
 • Krupowicz J. (2009a), Wykorzystanie zmiennych wyprzedzających do prognozowania procesu urodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 38, "Ekonometria - Prognozowanie", nr 24.
 • Krupowicz J. (2009b), Zmiany struktury populacji kobiet w okresie zdolności rozrodczej a kształtowanie się procesu urodzeń w Polsce - propozycje w zakresie prognozowania, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN", nr 20.
 • Romaniuk K. (1968), Rola wyżu demograficznego w kształtowaniu się struktury i dynamiki ludności w Polsce, [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego, Warszawa.
 • Rosset E. (1975), Demografia Polski, Warszawa, PWN.
 • Vielrose E. (1982), Wpływ koniunktury gospodarczej na ruch naturalny ludności w Polsce międzywojennej, "Studia Demograficzne", nr 2 (68) .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.