PL EN


2011 | nr 4 | 11-22
Article title

Małżeństwa powtórne w powojennej Polsce

Authors
Title variants
Marriage Repeatability in After-war Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Patrząc na zmiany liczby małżeństw powtórnych w trakcie ostatnich dwóch stuleci zauważyć można w naszym kręgu kulturowo-cywilizacyjnym trzy prawidłowości. Po pierwsze, wraz ze spadkiem umieralności frakcja małżeństw powtórnych zmniejsza się w konsekwencji obniżania się liczby wdów i wdowców będących w relatywnie młodym wieku. (...) Po drugie, w okresach wojen i bezpośrednio po nich zmniejsza się udział małżeństw pierwszych obojga nowożeńców. Można powiedzieć, że jest to słabiej podkreślane "demograficzne prawo wojny", urzeczywistniające się wzrostem populacji wdów i w mniejszym stopniu wdowców. (...) Po trzecie, w drugiej połowie XX w. wzrosło znaczenie badanej zbiorowości małżeństw powtórnych. Tym razem jednak wzrost tej frakcji małżeństw związany był z upowszechnianiem się rozwodów. Głównym celem artykułu jest pokazanie, jak wyglądała ewolucja częstości małżeństw powtórnych w Polsce. (...) Celem wtórnym jest prezentacja zmian charakterystyki osób tworzących tego typu związki. Wydaje się, że z uwagi na wspomnianą trzecią prawidłowość można oczekiwać wzrostu znaczenia małżeństw powtórnych. (fragment tekstu)
EN
Marriage repetability belongs to phenomena which always have been existing among new contracted marriages. Quantities and motives of remarrying changed in different historical periods. This have been confirmed by long-term observations of demographic (the mortality level) as well as mental (the propensity for divorces) changes. The aim of the article is to present basic information on remarrying, including each next one, as well as on participating persons (age, civil status, period from last marriage, propensity for choice of partner about the same marital status) in after-war Poland. (original abstract)
Year
Issue
Pages
11-22
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Kędelski M., Paradysz J. (2006), Demografia, Wyd. AE, Poznań.
 • Kluzowa K., Kusz F., Slany K. (1991), Małżeństwa powtórne w Polsce: Typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie, Wyd. UJ, Kraków.
 • Kuklo C. (2009), Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Wyd. DiG, Warszawa.
 • Quételet A. (1874), Układ społeczny i jego prawa, Nakład Księgarni Celsa, Lewickiego i S-ki, Warszawa.
 • Rosset E. (1975), Demografia Polski, t. 2, Reprodukcja ludności, PWN, Warszawa.
 • Smoliński Z. (1967), Małżeństwa w latach 1960-1965, GUS.
 • Szukalski P. (2006a), Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce, "Gerontologia Polska", t. 14, nr 2.
 • Szukalski P. (2006b), Owdowienie jako zdarzenie demograficzne - ujęcie długookresowe, [w:] Ozorowski E., Horodeński R. Cz. (red.), Małżeństwo, etyka, ekonomia, Wyd. WSE, Białystok.
 • Szukalski P. (2007), Zróżnicowanie poziomu umieralności a stan cywilny, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Wnęk K., Zyblikiewicz L. A., Callahan E. (2006), Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, TN Societas Vistulana, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.