PL EN


2011 | nr 4 | 23-37
Article title

Ocena potencjału demograficznego w gminach

Title variants
Quantitative Assessment of Human Resources in Gminas
Languages of publication
PL
Abstracts
W rozwoju gmin decydująca rola przypada ludności, która jest głównym sprawcą procesów rozwoju oraz konsumentem jego efektów. Poznanie liczby, rozmieszczenia i struktury ludności w gminach według różnych cech w aspekcie jakościowym i ilościowym pozwala więc zrozumieć główne bariery i szanse ich rozwoju, może także przyczynić się do podjęcia przez władze państwowe i lokalne niezbędnych działań, aby zapobiec niekorzystnym przemianom społeczno-gospodarczym. Celem opracowania jest ocena potencjału demograficznego gmin oraz poznanie procesów kształtujących ten potencjał. W ocenie tej posłużono się analizą czynnikową. Opracowanie oparto na materiałach statystycznych Banku Danych Regionalnych GUS. Dotyczą one lat 2000, 2005 i 2008 i odnoszą się do 2478 gmin, z czego 307 - to gminy miejskie, 584 - gminy miejsko-wiejskie i 1587 - gminy wiejskie. (fragment tekstu)
EN
Basing on the statistical material of the CSO's Regional Data Bank, a quantitative assessment of demographic potential in Polish gminas was carried out. Five demographic features and factor analysis were used for this purpose. The analyses allowed to observe large differentiation of the current and future human potential of gminas. Areas with large demographic potential as well as territories with disadvantageous demographic situation were indicated. Additionally, opportunities of the demographic potential improving in examined gminas were indicated. (original abstract)
Year
Issue
Pages
23-37
Physical description
Contributors
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
References
  • Harman H. (1975), Modern Factor Analysis, University of Chicago Press, Chicago.
  • Rencher A. (2002), Methods of Multivariate Analysis, Wiley, Nowy Jork.
  • Rosset E. (1967), Demografia Polski, cz. I, PWN, Warszawa.
  • Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.