PL EN


2011 | nr 4 | 38-49
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym

Authors
Title variants
Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing
Languages of publication
PL
Abstracts
Rosnące znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym w kontekście procesów globalizacyjnych skłania do przeprowadzenia ich analizy porównawczej na poziomie międzynarodowym. Głównym celem artykułu jest porównanie struktury BIZ lokowanych w przetwórstwie przemysłowym przez kraje Unii Europejskiej (UE). Wykorzystanie do tego celu analizy zgodności oraz wybranych hierarchicznych metod grupowania umożliwiło wskazanie grup krajów UE o najbardziej charakterystycznych dla nich dziedzinach działalności inwestycyjnej i geograficznych kierunkach. W obliczeniach wykorzystano dane z 2007 r. pochodzące z Eurostatu. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of the article is the comparison of the foreign direct investment structure in manufacturing in the EU countries. The Author proposes the application of the multivariate statistical methods to find clusters of countries so that observations in the same cluster have similar geographical structure or similar FDI structure by type of manufacturing. An application of the correspondence analysis allowed to create profiles of countries so that observations in the same group have similar investment competitiveness. (original abstract)
Year
Issue
Pages
38-49
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Denoeud L., Garreta H., Guénoche A. (2005), Comparison of distance indices between partitions, Proceedings of ASMDA, Brest.
  • Greenacre M. (1993), Correspondence Analysis in Practice, London, Academic Press.
  • Krugman P. R., Obstfeld M. (2007), Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Monografie, nr 108, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.