PL EN


2011 | nr 4 | 58-72
Article title

Wykorzystanie technologii i usług teleinformatycznych w Polsce i innych krajach

Authors
Title variants
Technology and IT Services Utilisation in Poland and Other Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest przedstawienie zaawansowania przedsiębiorców polskich w wykorzystanie technologii i usług informatycznych. Analizie poddano zasobność przedsiębiorstw w komputery oraz wykorzystanie przez nich różnych możliwości, jakie daje Internet. Dane te skonfrontowano z danymi z innych krajów. Podstawę dokonywanej oceny stanowiły dane opublikowane przez GUS oraz Eurostat. Dane GUS pochodziły z badania, które zostało przeprowadzone w 2009 r. na próbie 14442 przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosiła co najmniej 10. Na wstępie analizy wymaga wyjaśnienia zróżnicowanie firm w zależności od ich wielkości. Za małe przedsiębiorstwo uważa się takie, które zatrudnia średniorocznie od 10 do 49 pracowników, za średnie - od 50 do 249 pracowników, a za przedsiębiorstwo duże uznano zatrudniające powyżej 249 pracowników. (fragment tekstu)
EN
An estimation of modern information and communications tools as well as areas of their using are purpose of this article. The study based on CSO's as well as Eurostat's Data. The analysis showed that more and more enterprises use computers and modern information and communication technologies. A significant regional diversification in respect of the using modern technologies was found. A low level of using the IT is especially visible in Warminsko-Mazurskie Voivodship. Scandinavian countries as well as The United States have a leading position in this area in the world. (original abstract)
Year
Issue
Pages
58-72
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Angehern A. (1997), Designing mature internet business strategies: the ICDT model, "European Management Journal", August.
 • Bezpieczny podpis elektroniczny (2010), Min. Gospodarki, Warszawa.
 • Dębicki T., Dziamski O., Kawecki T., Klibr W., Kraska M., Nowak P., Przybylski M., Rudnicki T., Ślatała R., Śliwczyński B., Żebrowski P. (2010), Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Dotacje na informatyzację - jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie? (2010), Blue Tax Group.
 • E-biznes (2010), Wikipedia.
 • Kruk A., Matusiewicz P., Pejaś J., Ruciński A., Ślusarczyk W. (2005), Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie, korzyści, Min. Gospodarki, Warszawa.
 • Moroz M. (2005), Wykorzystanie technologii teleinformatycznych (e-biznes), [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sawicka J. (2010), Internet jako instrument wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - teoria i praktyka, Acta Scientiarum Polonorum, "Ekonomia", nr 9 (1).
 • Waverman L., Dasgupta K. (2010), Connectivity Scorecard 2010, Nokia Siemens Networks, LECG.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r. (2010), GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.