PL EN


2011 | nr 5 | 47-69
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów woj. podkarpackiego

Title variants
Diversification in Powiat Economic Development of the Podkarpackie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów woj. podkarpackiego. Zróżnicowanie to rozważane jest na gruncie takich zmiennych makroekonomicznych, jak: produkcja sprzedana przemysłu przypadająca na mieszkańca, wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na mieszkańca, płace oraz stopa bezrobocia w latach 2002-2008. (fragment tekstu)
EN
The article presents a statistical analysis of the diversification in poviat economic development of the Podkarpackie voivodship in years 2002-2008. The diversification is presented by such indicators as sold industry production, fixed assets gross value as well as investment per one inhabitant. Wages and unemployment rates are taken into account, too. (original abstract)
Year
Issue
Pages
47-69
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
References
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W. (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W. (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 • Berbeka J. (1999), Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Gajewski P. (2002), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego.
 • Gajewski P. (2003), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 • Jabłoński Ł., Tokarski T. (2010), Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, opracowanie przesłane do redakcji "Studiów Prawno-Ekonomicznych".
 • Kaczorowski P. (2004), Efekty restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem S. Krajewskiego.
 • Kwiatkowski E. (red.) (2008), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Majewski S. (1999), Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T. (2010), Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (2010).
 • Rogut A., Tokarski T. (2002), Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, "International Journal of Manpower", vol. 23, No. 1.
 • Tokarski T. (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 • Tokarski T. (2008 a), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Tokarski T. (2008 b), Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego polskich województw, [w:] E. Kwiatkowski (2008), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy.
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M. (1999), Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 • Tokarski T., Stępień W., Wojnarowski J. (2006), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, "Wiadomości Statystyczne", nr 7-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208391
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.