PL EN


2011 | nr 5 | 78-91
Article title

Działalność badawczo-rozwojowa w krajach Unii Europejskiej oraz Japonii i w Stanach Zjednoczonych

Authors
Title variants
The R&D Activity in EU Countries, Japan and the USA
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono wyniki analizy nakładów na działalność B+R w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej (UE), Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Scharakteryzowano również działania w regionalnych programach operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka UE wspierających badania i rozwój. Dane liczbowe zaczerpnięto z publikacji GUS oraz Eurostatu. W analizie uwzględniono dane dla Polski za lata 1995 oraz 2000-2008, a dla pozostałych krajów - 1995-2007. Specyfikację działań wspierających badania i rozwój sporządzono na podstawie najnowszych dokumentów opisujących poszczególne programy operacyjne. (fragment tekstu)
EN
The article presents basic data on R&D units in Poland as well as R&D expenditures in GDP of the EU-countries, Japan and the United States of America. The CSO of Poland and Eurostat data are used in the analysis. To the leading countries belong Japan, the USA, Finland and Sweden. The article discusses national as well as regional programmes supporting the R&D activities. (original abstract)
Year
Issue
Pages
78-91
Physical description
Contributors
  • Politechnika Warszawska
References
  • Europe in figures - Eurostat yearbook (2010), Eurostat.
  • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
  • Science, technology and innovation in Europe 2009. Eurostat Statistical books (2010), Eurostat European Commision.
  • Łobejko S. (2008), Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, Seria Innowacje, Warszawa.
  • Matusiak K. B., Guliński J. (red.) (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
  • Nauka i technika w 2007 r. (2009), GUS, Warszawa.
  • Nauka i technika w 2008 r. (2010), GUS, Warszawa.
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171208421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.