PL EN


2011 | nr 6 | 67-80
Article title

Funkcjonowanie e-administracji publicznej

Title variants
The Public E-administration Functioning
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest próba oceny wybranych aspektów funkcjonowania e-administracji publicznej w Polsce. Badanie miało na celu sprawdzenie, w jakim stopniu urzędy są przygotowane do wykorzystywania w kontaktach z petentami środków elektronicznej komunikacji oraz czy urzędnicy znają przepisy dotyczące wniosków o udzielanie informacji publicznej. Badanie przeprowadzono na przełomie lat 2009/2010. Objęto nimi wszystkie jednostki samorządowe woj. podkarpackiego - 155 gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu (tzw. miasta grodzkie). Ponadto w ocenie uwzględniono wszystkie urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Selected aspects of the public e-administration functioning are estimated in the article. The surveys covered all Marshall as well as Voivodship Offices in Poland and all self-governmental units of the Podkarpackie voivodship. Data for analysis were received per e-mail as well as application for public information filed per e-mail. The public e-administration development is different in different Offices. Better situation is in Marshall and Voivodship Offices than in Gminas (example of the Podkarpackie voivodship). (original abstract)
Year
Issue
Pages
67-80
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Bednarczyk M. (2008), Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Cellary W. (2007), Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami drogą do transformacji administracji publicznej, "Elektroniczna administracja", nr 5.
  • Filipowicz T. (2008), Czy e-PUAP zmieni administrację?, "Elektroniczna Administracja", nr 4.
  • Grodzka D. (2007), E-administracja w Polsce, "Infos", nr 18, Biuro Analiz Sejmowych.
  • Sakowicz M. (2008), Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Praca zbiorowa pod red. J. Osińskiego, SGH, Warszawa.
  • Społeczeństwo informacyjne w liczbach (2009), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171209061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.