PL EN


2011 | nr 7-8 | 99-115
Article title

Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne

Authors
Title variants
Knowledge-based Economy Influence on Macroeconomic Categories
Languages of publication
PL
Abstracts
Czynnikami decydującymi o rozwoju gospodarczym stają się obecnie: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), działalność innowacyjna i tzw. kapitał ludzki. Przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) przejawia się we wzroście przewagi konkurencyjnej państw i regionów specjalizujących się w wytwarzaniu produktów zaawansowanych technologicznie. W konsekwencji głównym przedmiotem badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych jest poszukiwanie źródeł innowacyjności i metod budowania potencjału innowacyjnego. (...) Celem artykułu jest analiza wpływu zmiennych opisujących gospodarkę opartą na wiedzy na wybrane kategorie makroekonomiczne w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2000-2007, wykorzystująca modele panelowe. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze the impact of knowledge-based economy variables on basic macroeconomic categories in European Union countries in the years 2000-2007, conducted with application of panel models. Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. The most vital determinants of economic development are research and development expenditures, effects of this activity revealed in the form of innovations and human capital. Consequently the main subject of research conducted in high developed countries is seeking new sources of innovativeness and methods of creating innovative potential. An essential impact of knowledge and innovations on economic development is also confirmed by the contemporary economy. (original abstract)
Year
Issue
Pages
99-115
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Coe D. T., Helpman E. (1995), International R+D Spillovers, "European Economic Review", vol. 39.
 • Fagerberg J. (1987), Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, "Research Policy", vol. 16.
 • Foundations of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice (1998), Hariolf Grupp, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Greene W. H. (2003), Econometric Analysis, 5. ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Greene W. H. (2008), Econometric Analysis, 6. ed., Prentice Hall, New Jersey.
 • Grosman G., Helpman E. (1990), The "New" Growth Theory. Trade, Innovation and Growth, "American Economic Review", vol. 80.
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Trade, Knowlegde Spillovers and Growth, "European Economic Review", vol. 35.
 • Hausman J. A. (1978), Specification Tests in Econometrics, "Econometrica", vol. 46.
 • Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.
 • Jorgenson D. W. (2001), Information Technology and the U.S. Economy, "American Economic Review", vol. 2001.
 • Jorgenson D. W., Ho M. S., Stiroh K. J. (2003), Lessons from the US Growth Resurgence, "Journal of Policy Modelling", vol. 25.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia.
 • Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton.
 • Miedziński M. (2001), Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN, Warszawa.
 • Nordhaus W. D. (1976), Innowacje, wzrost i dobrobyt, PWN, Warszawa.
 • Papińska-Kacperek J. (red.) (2008), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London and Basingstoke.
 • Romer P. M. (1993), Economic Growth, [w:] The Fortune Encyclopedia of Economics, Time Warner Books, New York.
 • Schmookler J. (1965), Technological Change and Economic Theory, "American Economic Review", No. 2.
 • Schumpeter J. A. (1912), The Theory of Economic Development, New York.
 • Solow R. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", No. 30.
 • The Knowledge-Based Economy (1996), OECD, Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171209219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.