PL EN


2011 | nr 12 | 41-57
Article title

Analiza wyjazdów turystycznych emerytów

Authors
Title variants
Analysis of Pensioners Tourist Trips
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na wybór wyjazdu turystycznego w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania jest emerytura. Poddano badaniu powiązania rodzaju wyjazdu ze zmiennymi charakteryzującymi wyjazdy turystyczne badanej grupy społecznej. Dane statystyczne dotyczące turystyki wyjazdowej gospodarstw domowych emerytów zaczerpnięto z badania ankietowego Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych przeprowadzonego przez GUS w 2009 r. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1.10.2008 r. - 30.09.2009 r. Kwestionariusze wypełniane przez respondentów dotyczyły każdego wyjazdu krajowego trwającego 5 dni i dłużej lub wyjazdu zagranicznego trwającego co najmniej 2 dni. Dotyczyły one charakterystyki wyjazdu i zawierały pytania o usługi zakupione u oferenta, transport wykorzystywany na dojazd, obiekty noclegowe, cel, formę wyjazdu, odległość od miejsca zamieszkania, sposób spędzania czasu oraz szacunkową wielkość wydatków z nim związanych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizę zgodności. Do obliczeń i graficznej prezentacji wyników wykorzystano moduł analizy zgodności. (fragment tekstu)
EN
The article tries to answer the question about what factors have had an influence to decision taken by pensioners about touristic trips. The study was conducted on the basis of the results of a sample survey of individual trips made by retired in 2009. A multivariate analysis of compliance was used as a research tool. The Ward's method was used due to the large number of variants of the analyzed variables. It allowed to determine links between variations of variables. (original paper)
Year
Issue
Pages
41-57
Physical description
Contributors
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Fabiś A. (red.) (2005), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
 • Gatnar E. (red.), Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Grabiński T. (1992), Metody aksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Kowalewska A., Jaczewski A., Komosińska K. (2005), Problemy wieku starczego, [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, red. Fabiś A., Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Susułowska M. (1989), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Szukalski P. (2007), Umieralność osób bardzo starych w Polsce w latach 1931/1932-2005, "Gerontologia Polska", t. 15, nr 1 i 2.
 • Śniadek J. (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska", tom 15, nr 1 i 2.
 • Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku (2010), GUS.
 • Woszczyn P. (2009), Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów - stan obecny i perspektywy, [w:] Przyszłość demograficzna Polski, red. J.T. Kowalski, A. Rossa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zych A. (1999), Człowiek wobec starości - szkice z gerontologii społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171212455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.