PL EN


2012 | nr 2 | 15-23
Article title

Statystyka usług w pracach Grupy Voorburg

Title variants
Services Statistics in Activities of the Voorburg Group
Languages of publication
PL
Abstracts
W dniach 19-23 września 2011 r. w Newport miało miejsce kolejne XXVI spotkanie Grupy Voorburg ds. statystyki sektora usług. Grupa została założona z inicjatywy Urzędu Statystycznego Kanady w 1986 r., w odpowiedzi na postulaty ONZ, jako nieformalne forum stanowiące wsparcie w rozwoju statystyki sektora usług. GUS w Polsce uczestniczy w tej grupie od 2006 roku. Doświadczenie i wiedza zdobyta w grupie wpływają na rozwój statystyki sektora usług w Polsce. Rozwiązania stosowanych w innych krajach pozwoliły spojrzeć inaczej niż wcześniej na pracę Urzędu. Aktywny udział w dyskusji i prezentacji polskich doświadczeń na forum grupy pozwoliło na lepsze przygotowanie badań sektorowych, a także do poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Ważnym elementem współpracy międzynarodowej w tym zakresie będzie zorganizowanie kolejnego spotkania grupy w 2012 w Warszawie.
EN
From 19 to 23 September 2011 there was held in Newport XXVI Voorburg Group meeting on the service sector statistics. The group was founded at the initiative of Statistics Canada in 1986, in response to the demands of the UN as an informal forum for the support in the development of service sector statistics. Polish CSO participates in this group since 2006. Experience and knowledge gained in the group helped in clarifying the vision for the development of services sector statistics in Poland. The solutions used in other countries in this area allowed us to look differently than before on the tasks of the Office. Active participation in discussions and presentation of Polish experience in the group forum allowed for better preparation of sector studies, and also to seek new opportunities for their development. An important element of international cooperation in this regard will be the organisation of the next group meeting in 2012 in Warsaw. (original abstract)
Year
Issue
Pages
15-23
Physical description
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  • Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171212781
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.