PL EN


2012 | nr 2 | 23-35
Article title

Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności

Title variants
Using Logit Models to Analyze the Factors of Population Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem badania jest próba identyfikacji istotnych czynników wpływających na aktywność zawodową ludności w wieku 15 lat i więcej oraz osób powyżej 50. roku życia. (...) Prognozowany znaczny spadek zasobów pracy i nasilające się starzenie społeczeństwa stawiają przed polityką społeczno-gospodarczą państwa zadanie podtrzymywania aktywności zawodowej ludności. W analizach rynku pracy bardzo często wykorzystuje się modele zmiennych jakościowych, do których należą m.in. modele logitowe. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to identify important determinants affecting the economic activity of population aged 15 and older and those over 50 age on the labor market in Poland. The analysis provides an example of the use of logit models to identify and analyze the factors of population activity. The projected decline in labor resources and the increasing population aging confront the socio-economic policy of the State the task of sustaining activity of these populations. Analyses of labor market models often use variables, which include logit models.
Year
Issue
Pages
23-35
Physical description
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
References
  • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. IV kwartał 2009 (2010), GUS.
  • Gruszczyński M. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red., Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Kufel T. (2011), Ekonometria - Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu Gretl, PWN, Warszawa.
  • Maddala G. S. (2008), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  • Wiśniewski Z. (2009), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171212783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.