PL EN


2012 | nr 2 | 77-88
Article title

Przemiany demograficzne na pograniczu polsko-białoruskim

Title variants
Demographic Changes in the Polish-Belarusian Borderland
Languages of publication
PL
Abstracts
Specyfika regionów przygranicznych jest w dużej mierze zdeterminowana relacjami między sąsiadującymi ze sobą państwami. Dzisiejsza granica polsko-białoruska od zakończenia II wojny światowej do uzyskania przez Białoruś niepodległości stanowiła nieprzepuszczalną barierę przestrzenną. Obecnie jest ona zewnętrzną granicą Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 r.) oraz strefy Schegen (od 21 grudnia 2007 r.). (...)Celem artykułu jest ukazanie przemian demograficznych, zarówno w zakresie ruchu naturalnego jak i migracji, jakie zaszły na początku XXI w. na pograniczu polsko-białoruskim. Ze względu na zróżnicowaną dostępność danych statystycznych analiza w przypadku zmian zaludnienia oraz ruchu naturalnego obejmuje lata 2000-2009, a w zakresie migracji okres 2000-2007. (fragment tekstu)
EN
This article aims to show the demographic change, with particular emphasis on the natural movement of population and migration, which occurred at the beginning of the twenty-first century in the Polish-Belarusian borderland, in the Lubelskie and Podlaskie Voivodships as well as in Grodno and Brest Circuits. Due to the availability of statistical data detailed analysis of changes in the natural movement of population covers the years 2000-2009, and 2000-2007 for migration. The analysis e. a. shows, that both the Polish and Belarusian part of the border are of depopulation character, but demographic processes on the Belarusian side have a more rapid process than on the Polish side. (original abstract)
Year
Issue
Pages
77-88
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Bański J. (1999), Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, "Przegląd Geograficzny", t. LXXI, z. 4.
  • Celińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętowski M. (2010), Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, "Raporty i Analizy EUROREG", nr 5.
  • Jelonek A. (1988), Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności, seria "Geografia", UAM, Poznań.
  • Moraczewska A. (2008), Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • Parysek J. J. (2008), Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Parysek J. J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171212867
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.