PL EN


2012 | nr 3 | 27-45
Article title

Zagrożenie ubóstwem gospodarstw domowych osób starszych

Authors
Title variants
The Risk of Poverty of the Elderly Households
Languages of publication
PL
Abstracts
Jednym z problemów polityki społecznej w Polsce jest postępujące starzenie się ludności. Różne jego skutki są omawiane zarówno w literaturze naukowej oraz w mediach i polityków. Celem niniejszej pracy jest analiza stopnia zagrożenia ubóstwem gospodarstw domowych osób starszych.
EN
One of the problems facing social policy in Poland is the progressive aging of the population. Its various consequences are discussed both in the scientific literature and in the media and politicians. The purpose of the presented study is to analyze the degree of household poverty risk of older people. (original abstract)
Year
Issue
Pages
27-45
Physical description
Contributors
author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków (2011), RMS, red. J. Czapiński i T. Panek, Vizja Press & IT, Warszawa.
  • Goethart T., Halberstadt V., Kapteyn A., Van Praag B. M. S. (1977), The Poverty Line, Concept and Measurement, "The Journal of Human Resources", vol. 12.
  • Jenkins S. P., Lambert P. J. (1997), Three 'I's of Poverty Curves: UK Poverty, Trends, "Oxford Economic Papers", No. 49.
  • Panek T. (2001), Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
  • Panek T. (2005), Metody pomiaru ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
  • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
  • Ravallion M. (1994), Poverty Comparisons, Harwood Academic Publishers GmbH.
  • Shorrocks A. F. (1978), The Measurement of Mobility, "Econometrica", vol. 46, No. 5.
  • Szulc A. (2007), Dochód i konsumpcja, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171212905
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.